Uskoro započinje realizacija projekta krajobraznog uređenja ulaza u grad iz smjera Zadra, površina uz novu prometnicu, parka i površina uz more. Uređenje tog područja kao frekventnog prometnog puta tražilo je značajna financijska sredstva koja su dogovorena u suradnji Grada Paga i Turističke zajednice Grada Paga.

Riječ je o iznosu od 250 000,00 kojim će se najkasnije do 15.06. urediti prvenstveno ulaz u grad, a zatim i ostale površine. Sukladno Idejnim rješenjima planirano je uređenje zelenih površina cvijećem i ostalim biljnim materijalom. Velika površina uz novu prometnicu uredit će se kao zelena površina koja je od ceste odijeljena pasicom od tucanika, redom biljaka i drvoredom. Na toj površini predviđene su i dvije modelacije terena s povišenim zemljanim tumulusima prekrivenim travom. U nastavku površine, nakon raskrižja planira se kamena kaskadna fontana okružena kamenjarom, biljkama kaduljom, smiljem i ružmarinom i stablima masline. Biljke koje će se koristiti u krajobraznom uređenju ovog područja, parka, pojasa uz cestu i “otoka” uglavnom su autohtone vrste prilagođene našem podneblju.

Osim na ovom području, u tijeku je uređenje zelenih površina uz rivu koje po projektnoj dokumentaciji uređenja gradske hortikulture predviđa sadnju palmi sa postavljanjem novog zelenog tepiha. Vrijednost ovog projekta također iznosi cca 250.000,00 kuna. Pag bi tako početak ljetne sezone trebao dočekati potpuno uređen, za što će Grad izdvojiti gotovo pola milijuna kuna. Uređen grad s kvalitetnim rješenjima zelenih površina preduvjet je za pozicioniranje Paga kao konkurentne turističke destinacije na turističkom tržištu Hrvatske, ali i Mediterana.

Do ljetne sezone trebala bi biti završena i nova komunalna signalizacija koja će isticati paške znamenitosti na području Paga. To se odnosi na obilježavanje kulturnih spomenika Paga, ali i ukupne turističke suprastrukture, dakle, ugostiteljskih objekta kao dijela turističke ponude kao i galerija, izložbenih prostora i slično. Info punktovi bitan su kriterij zadovoljstva turista destinacijom, stoga je u planu postavljanje takvih na ključnim točkama na području samog grada Paga, ali i na Paškom mostu, gdje će posjetitelji odmah po dolasku na naš otok moći dobiti informacije koje će im koristiti prilikom posjeta Pagu.

 

STR5
STR4
STR3
STR1
STR2

0
0
0
s2smodern