Raskrižje državne ceste D106 i lokalne ceste Put Starog grada, posebno iz smjera Prosike, oduvijek je predstavljalo prometni problem u Pagu. Prometni zastoj i nepreglednost prometnice tražili su rekonstrukciju tog raskrižja.

Ukupan projekt rekonstrukcije obuhvaća projekt prometnih površina i trase ceste, projekt odvodnje i rasvjete te instalacije elektroničke komunikacijske infrastrukture, a sve u cilju poboljšavanja prometno tehničkih uvjeta na toj dionici. Prometni elaborat i idejni projekt na tom području predviđa kružni tok kao oblik križanja cesta koji je danas sve prisutniji u rekonstrukciji novih prometnih tokova. Prednosti koje takav oblik ima su veća sigurnost i propusnost vozila, što bi se trebalo pokazati učinkovitim posebice u ljetnim mjesecima kada je na tom području znatan prometni zastoj. Za vrijeme sezone problemi se javljaju zbog dominantnog prometnog toka na državnoj cesti i povećanog prometa na privozu sa sjeverozapadne strane raskrižja koji povezuje turističko-stambenu zonu i plažu.
Indikativan je podatak iz 2016. o prometnom opterećenju te dionice koji ukazuje da je prosječni ljetni dnevni promet (PLDP) veći od prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP) za 130%. Od 2011. PGDP u porastu je za 4% dok je PLDP u porastu za 11%. Iskazano u brojkama, u 2016. na toj dionici ceste obuhvaćenoj projektom rekonstrukcije, u 2016. dnevno je prometovalo prosječno 3051 vozilo, dok je ljetni prosjek bio 7074 vozila dnevno.

Nakon idejnog projekta i pribavljanja posebnih uvjeta od javnopravnih tijela i mišljenja o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša i energetike, uslijedio je sporazum o sufinanciranju projekta rekonstrukcije s Hrvatskim cestama d.o.o. Prema sporazumu, obveza Grada Paga je financiranje projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravne dokumentacije dok će Hrvatske ceste investirati u projekt cca 3 700 000 kuna. S obzirom da je ovaj projekt veliki zahvat koji će tražiti privremene promjene u svakodnevnom životu naših građana i posjetitelja, početak radova očekuje se nakon ljetne turističke sezone.

0
0
0
s2smodern