Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25.travnja do 13.svibnja 2016.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. Zahtjev za upis predaje se osobno u uredu ravnateljice vrtića , radnim danom od 10,00 do 13,00 sati,ili poštom na adresu DV.PAŠKI MALIŠANI,PAG,VELEBITSKA 6, sa naznakom PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ. Dokumentacija mora biti u kuverti zatvorena.
Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr.
Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja potrebno je priložiti;
1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).
2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja,potvrda HZZMO
4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)
5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu (potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku..i ostala potvrdna dokumentacija).
Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:
- dijete s prebivalištem na području Grada Paga
- dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja
- dijete roditelja koji su na redovnom školovanju ili stručnom usavršavanju
- dijete roditelja HRVI
- dijete iz obitelji sa troje i više djece
- dijete sa teškoćama u razvoju
- dijete koje živi u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima
- dijete samohranih roditelja ili uzeta na uzdržavanje
- dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak
- dijete u godini prije polaska u školu
Dokumentacija za prijavu djece u dječji vrtić mora biti zatvorena.
Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa. Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića.
REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i službenim stranicama dječjeg vrtića 3.lipnja 2016.god., a KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića dana 30.lipnja 2016.god.
Za nastavak programa već upisane djece potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2016/2017.pedagošku godinu koji se može podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama dječjeg vrtića www.vrtic-paski-malisani.hr. Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2016/2017.pedagošku godinu predaje se u periodu od 25.travnja do 13.svibnja 2016.godine u vrtiću,odgojiteljicama odgojno-obrazovne skupine djeteta.
Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti u dječjem vrtiću prilikom dostave dokumenata.

Izvor: Dječji vrtić Paški mališani Pag

0
0
0
s2smodern