Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paški mališani", od 6. do 20. svibnja 2015. godin podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika za pedagošku godinu 2015./ 2016.

 

 

 

Zahtjev za upis predaje se putem pošte na adresu:

Dječji vrtić "Paški mališani" – ZA UPISE
Velebitska 6
23 250 PAG

ili osobno u upravi vrtića, radnim danom od 9.00 do 15.00 sati.

Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija predaju se ZATVORENI (KUVERTIRANI) na gore navedenu adresu i potpisani od oba roditelja / skrbnika.

Zahtjev za upis može se predignuti u Dječjem vrtiću "Paški mališani" ili na internet stranici Dječjeg vrtića www.vrtic-paski malisani.hr ili na internet stranici Grada Paga ( u prilozima ispod).

 

OBAVIJEST_O_UPISU_U_DJEČJI_VRTIĆ_PAŠKI_MALIŠANIPAG_ZA_20152016_PEDAGOŠKU_GODINU

ZAHTJEV_ZA_NASTAVAK_KORIŠTENJA_PROGRAMA_ZA_2015/2016

ZAHTJEV_ZA_UPIS_DJECE_U_DJEČJI_VRTIĆ_PAŠKI_MALIŠANIPAG

0
0
0
s2smodern