11Ustanova za obrazovanje odraslih Zagrebačko učilište, temeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske provode u suradnji s Udrugom uzgajivača paške ovce "Rogujica":
OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA I STROJEVIMA U POLJOPRIVREDI PAG, Kino dvorana: 20. siječnja 2015. (18 do 21 h).

1. Osposobljavanje za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)
Osposobljavanje je namijenjeno OPG-ovima i drugim poljoprivrednicima te tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge). Bez ovog osposobljavanja nakon 26. 11. 2015. godine više se neće moći kupovati sredstva za zaštitu bilja (osim amaterskih).
Izobrazba se provodi u 15 sati programa, četiri dana nastave u večernjim satima (18-21h).
Uvjeti za pohađanje: navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.
Po završenom osposobljavanju polaznici dobivaju: Potvrdu o završenoj izobrazbi te identifikacijsku iskaznicu koju izdaje nadležna Savjetodavna služba.
Cijena osposobljavanja iznosi 400,00 kuna.
U cijenu je uključen trošak seminara, završnog ispita te izdavanja identifikacijske iskaznice.

2. Stručno osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada

O okviru izobrazbe za pesticide polaznici će se moći i stručno osposobiti za rukovanje pojedinim sredstvima rada i to:
•Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima,
•Rukovatelj motornom pilom,
•Rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.
Navedeno stručno osposobljavanje će se provoditi u naredna 4 do 5 dana (zavisno od sredstva rada za koja se polaznik opredijeli) na istom mjestu i terminu kao i izobrazba za pesticide.
Praktična obuka na sredstvima rada vršiti će se kod kandidata koji posjeduju takva sredstva.
Konkretni raspored rada polaznici će dobiti prvog dana seminara za pesticide.
Uvjeti za pohađanje: - svjedodžba završene škole (najmanje OŠ); rodni list ili domovnica
- potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti,
- dvije fotografije (veličine za osobnu iskaznicu).
(Napomena: Na prvi dan nastave potrebno je donijeti kopije traženih dokumenata a na poleđini fotografija potrebno je napisati ime i prezime.)
Cijena stručnog osposobljavanja:
-traktor s priključnim strojevima u poljoprivredi... 600,00 kuna
- motorna pila 300,00 kuna
- viličar, bager, utovarivač .. svaki po ... 400,00 kuna
(Napomena: naznačene cijene stručnog osposobljavanja vrijede samo u kombinaciji s pesticidima!)

PROVJERA OSPOPSOBLJENOSTI (Ispiti)

Provjera stečenih znanja i kompetencija vrši se posebno za pesticida a posebno za rukovanje određenim sredstvima rada ali istog dana prema unaprijed utvrđenom terminu.
Ispiti se provode pismenim putem, testovima znanja, koji su prilagođeni očekivanom znanju polaznika a sukladni programu osposobljavanja. U praktičnom dijelu ispita polaznici izvršavaju određene praktične zadatke koje im postavlja Komisija.

DOKUMENTI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Po završenom stručnom osposobljavanju polaznici dobivaju za svako sredstvo rada UVJERENJE o stručnoj osposobljenosti te iskaznicu veličine i oblika osobne iskaznice.
Predmetno stručno osposobljavanje upisuje se u e-knjižicu (ERPS–elektronički radno pravni status).

NAČIN PLAĆANJA IZOBRAZBE

Polaznici osposobljavanja će prvog dana nastave temeljem Prijave polaznika, potpisivati Ugovor o osposobljavanju te će dobiti uplatnicu na konkretni iznos zavisno od odabranog obrazovanja. Po završenom osposobljavanju polaznici će na kućnu adresu povratnicom dobiti dokumente o osposobljenosti i račun za uslugu ustanove koja je provodila izobrazbu.

PRIJAVE KANDIDATA

Prijave polaznika vrše se telefaxom ili osobno na obrascu Prijava polaznika i to:
•U Pagu, ili na telefon 023/611 063 (gospodin Ante Čemeljić)
•Predstavništvu Ustanova Zagrebinspekt obrazovanje i Zagrebačko učilište
u Zagrebu, Lanište 1e; telefon: 01/55 09 511
•Ispunjenom Prijavom polaznika na telefax: 01/55 09 510
- obrazac prijave nalazi se na: www.zagrebackouciliste.hr i
www.obrazovanje.biz.hr

OSTALE INFORMACIJE potražite na naš besplatni info-telefon: 0800 200 036

0
0
0
s2smodern