U okviru izrade Plana ukupnog razvoja za grad Pag za razdoblje 2014. do 2020. godine Grad Pag je uz pomoć "Dekleva consulting " iz Zagreba, Adria Bonus d.o.o. iz Poreča i grupe stručnih suradnika pripremio anketni upitnik i svrhu kvalitetnijeg sagledavanja postojećeg stanja razvijenosti i mjera budućeg razvoja Grada Paga.


Izrada Programa ukupnog razvoja omogućiti će razvoj grada Paga, dati odgovor na pitanje u kojem smjeru taj razvoj treba ići i na koji ga način ostvariti.
Specifična namjera PUR-a je odrediti gdje Grad želi i može biti u ekonomskom, gospodarskom i kulturnom pogledu u odnosu na regiju i državu u cjelini te odrediti optimalan put za postizanje tog cilja.
Plan ukupnog razvoja (PUR) bavi se ključnim pitanjima koja utječu na zapošljavanje, prihod, privlačenje investicija, pristup kapitalu, komunalne usluge, prometnu infrastrukturu te na druge čimbenike izravno povezane s održivim gospodarskim rastom i napretkom.
Molimo naše sugrađane da pomognu svojim sugestijama u izradi PUR-a i ispune anketni upitnik koji je ANONIMAN budući je cilj dobiti čim više razmišljanja građana.

 

Preuzmi ANKETNI UPITNIK

Ispunjeni anketni upitnik do 22. listopada možete uputiti na adresu
Grad Pag
Branimirova obala 1
23 250 Pag
ili na adresu elektroničke pošte [email protected].

0
0
0
s2smodern