Natječaj za učenike srednjih škola Zadarske županije na temu Bartula Kašića

U povodu održavanja nacionalne kulturne manifestacije "Dani hrvatskog jezika" Gradska knjižnica Pag raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za učenike srednjih škola Zadarske županije za pjesmu, priču ili esej nadahnute životom i djelom velikog hrvatskog jezikoslovca Bartula Kašića.
Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola Zadarske županije.

Radovi učenika (pjesme, priče, eseji) dostavljaju se do 10. ožujka 2014. godine na adresu:

Gradska knjižnica Pag
Od Špitala 1, 23 250 Pag
Za natječaj "Bartul Kašić"

Svaka škola može poslati najviše tri rada koji se dostavljaju u tri primjerka u tiskanom obliku te e – mailom u Word-u na adresu : [email protected]


Uz svaki rad ide zaporka, a na posebnom listu potrebno je navesti:

  •  ime i prezime učenika
  •  naziv i adresu škole
  •  pečat i potpis

Povjerenstvo za odabir najuspješnijih radova odabrat će radove u kategorijama I, II i III mjesto te će još sedam učenika biti predstavljeno na književnom susretu u okviru kulturne manifestacije "Dani hrvatskog jezika" koji se održavaju u Pagu 17. ožujka 2014. godine.
Nagrađeni učenici dobit će prigodan dar i priznanje organizatora.

0
0
0
s2smodern