Grad Pag je objavio Javni poziv za predlaganje programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2022. godini provoditi Vjerske zajednice.
 
Predmet ovog  Javnog poziva je  predlaganje  programa i projekta javnih potreba koje će na području Grada Paga u 2022. godini  provoditi Vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: javni poziv) , a koje će se temeljem objavljenih kriterija odabrati za financiranje/sufinanciranje iz proračuna Grada Paga za 2022 godinu, a koji se odnose na jedno od sljedećih  područja:

  • Obnova, izgradnja ili opremanje  sakralnih objekata

Prihvatljiv prijavitelji su isključivo:

Vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Grada Paga čija je obnova, izgradnja ili opremanje predmet projekta koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv. Za financiranje/sufinanciranje programa/projekata koji će se financirati temeljem  ovog Javnog poziva  u proračunu Grada Paga osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  100.000,00 kuna. Javni poziv je objavljen 04.03.2022, a rok za podnošenje prijave programa/projekata je 14.03.2022.g