Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa "Prosika - Golija" - Pag

Grafika:Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Prosika- Golija" - Pag- pogledajte

- Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU obalnog pojasa Prosika-Golija

- Izvješće o javnoj raspravi

 - ODREDBE ZA PROVOĐENJE
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA PPJR-1. namjena
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA PPJR-2.1. promet
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA PPJR-2.2. TK i energetika
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA_PPJR-2.3. vodovod i odvodnja
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA PPJR-3. uvjeti koristenja
- UPU obalni pojas PROSIKA GOLIJA PPJR-4.1. način i uvjeti gradnje

 


Odredbe za provođenje i grafika UPU Prosika - Golija