07Državna geodetska uprava organizirala je u gradskoj upravi prezentaciju izrade novih katastarskih izmjera i katastarskih knjiga.
"Prijedlog Odluke uputiti ćemo Gradskom vijeću na usvajanje, a potom ćemo Državnoj geodetskoj upravi uputiti zahtjev za sufinanciranjem. Nakon toga upoznati ćemo naše sugrađane o ovom projektu i načinu uključivanja ", rekao je gradonačelnik Željko Maržić.
Postojeći podaci o vlasništvu i drugim pravima na parcelama na većini područja ne odgovara stvarnom stanju na terenu.
U skladu s navedenim, Državna Geodetska Uprava u suradnji sa lokalnim samoupravama vrše i financiraju nove katastraske izmjere za pojedine katastarske općine tj. pokreće geodetsko-katastarske radove u svrhu izrade potpuno nove katastarske i zemljišno knjižne evidencije sa jedinstvenim stanjem podataka.
Nove katastarske izmjere i knjige značiti će dobit za sve uključene: vlasnike zemljišta, lokalnu samoupravu, gospodarstvo, turizam, poljoprivredu itd.

0
0
0
s2smodern