U petak, 2. studenog 2012. godine s početkom u 10:00 sati, predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga, Branimir Paro Vidolin saziva 25. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA s sljedećim dnevnim redom:

 

 

D N E V N I R E D
1. Donošenje ZAKLJUČKA o podnošenju zahtjeva Županijskoj skupštini Zadarske županije o osnivanju Županijske lučke uprave
2. Razmatranje IZVJEŠTAJA o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012.godine
1.1. Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2. PAG II d.o.o.
1.3. Dječjeg vrtića „Paški mališani" Pag,
1.4. Centra za kulturu i informacije Pag
1.5. Gradske knjižnice Pag,
3. Razmatranje ANALIZE stanja sustava zaštite i spašavanja i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Paga za 2012.godinu,
- Vijećnička pitanja

0
0
0
s2smodern