1

Grad Pag je u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021) nabavio CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje volumena 30m3, spremnik koji je posebno razvijen za biološko prikupljanje i obradu otpada. Vrijednost opreme iznosi 650.000,00 kuna, koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira u iznosu od 60%.


Grad Pag je u sklopu projekta „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001” koji je sufinanciran iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014-2020. nabavio 500 kanti HDPE za biootpad zapremine 120 litara i 1500 kanti HDPE za biootpad zapremine 80 litara.
Nabavkom ovog kontejnera smanjit će se količine odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištu odnosno povećati postotak odvojeno sakupljenog otpada, a sve u cilju ostvarenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. koji propisuje mjeru od 60% odvojenog otpada.

0
0
0
s2smodern