Akcija3

Udruga Volim Vlašići priključila se nacionalnoj kampanji sadnje drveća koju je pokrenula građanska inicijativa „Dani kolektivne sadnje drveća“ pod motom "Zasadi drvo ne budi panj".

Danas je u Vlašićima odrađena sadnja drveća u sklopu projekta "Drvo posadi, selo pomladi" kojeg financira Zadarska županija, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove. Udruga je za projekt dobila sredstva u iznosu 9.524,44 Kn od Zadarske županije, UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove te je uz suglasnost Grada Paga na javnim površinama i raznim lokacijama u Vlašićima posadila 30 stabala melije, koprivića i murve, a ispred područne škole u vrtu, stablo jabuke.
Ciljevi projekta:
- doprinijeti podizanju bioraznolikosti u Vlašićima
- doprinijeti podizanju kvalitete zraka
-podizanje ekološke svijesti mještana i posjetitelja kroz edukacije o važnosti drveća (smanjenje količine ugljičnog dioksida i povećanje kisika u zraku)
- doprinijeti povratku autohtonih vrsta drveća na Pag

"Novozasađena drveća doprinijeti će kvaliteti življenja djece, mještana i posjetitelja, smanjenju zagađenja zraka, zaštiti prirode i okoliša, očuvanju ptica te cijelom eko sustavu. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali na akciju sadnje drveća u Vlašićima, učiteljici i učenicima, mještanima i vikendašima, volonterima udruge te Anti Fabijaniću, gradonačelniku Grada Paga koji je podržao akciju. Projektom „Drvo posadi, selo pomladi!“ želimo dugoročno doprinijeti zdravijem životu stanovnika i održivom razvoju lokalne zajednice te ih potaknuti na očuvanje zelenih površina u Vlašićima i za buduće generacije. U sklopu projekta, do kraja godine, u suradnji sa JU Natura Jadera organizirati ćemo i predavanje o važnosti drveća te radionicu izrade i bojanja kućica za ptice u našoj područnoj školi u Vlašićima." - ističu u udruzi Volim Vlašići.

Akcija3
Akcija5
Akcija4
Akcija2
Akcija1
Akcija

0
0
0
s2smodern