DSC4203resize

Na natječaju Ministarstva kulture, Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za programe zaštite na arheološkim kulturnim dobrima, Gradu Pagu odobreno je 250.000,00 Kn za zaštitu arheološkog podvodnog nalazišta Letavica.

Odobrena sredstva utrošiti će se na sustav zaštite te modernu tehnologiju, sofisticiranu opremu i sonder putem kojeg će se pratiti stanje u podmorju, nalazište i kretanje ronioca, te slati signale za sve što se događa ispod površine mora. Nalazište Letavica leži na dubini od 37 do 39 m, na granici stjenovite i pješčane padine morskoga dna, na udaljenosti od oko 130 m od morske obale. Riječ je o skupini od oko 400 dobro vidljivih amfora koje se tipološki svrstavaju u skupinu Lamboglia 2, a mogu se podijeliti u nekoliko varijanti. Sudeći prema osnovnim karakteristikama oblika, amfore se mogu datirati u 1. st. pr. Kr. tj. u vrijeme kasne Rimske Republike. Amfore su uglavnom prekrivene morskim priraslinama i međusobno srasle u kompaktnu cjelinu, a tek manji dio izmaknut je iz glavne koncentracije nalaza.

Na Poziv Ministarstva kulture bilo je prijavljeno 255 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 26.989.539,21 kn. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 183 programa u ukupnom iznosu od 10.216.000,00 kn. Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
1. arheološka istraživanja
2. izradu dokumentacije
3. izvođenje radova

Internet stranica nalazišta: https://www.discover-pag.com/hr/opis-lokacije.html

0
0
0
s2smodern