girl 3718526 960 720

Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Paga o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2019/2020, pozivaju se roditelji koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da podnesu zahtjev za isplatu Gradu Pagu. Zahtjev se može podnijeti odmah po nabavi radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala, a najkasnije do 15. listopada 2019. godine.
Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala učenicima osnovne škole u školskoj godini 2019/2020 - pogledaj u nastavku....

Zahtjevu je potrebno priložiti:
- zahtjev za sufinanciranje - preuzmi zahtjev
- račun nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala
- uvjerenje o prebivalištu
- izjavu o privoli za obradu podataka - preuzmi izjavu

Popratna dokumentacija & objašnjenja
- Odluka Gradonačelnika Grada Paga o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj godini 2019/2020. - pogledaj
- Obavijest roditeljima o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje obrazovnog materijala u školskoj godini 2019/2020 - pogledaj

0
0
0
s2smodern