Radio Pag franjevacki samostan

Između Grada Paga, zastupanog po gradonačelniku Grada Paga Anti Fabijaniću i Zajednice ponuditelja, D&Z d.o.o. iz Zadra, zastupano po Davoru Uglešiću, Studio XXL d.o.o. iz Segeta Donjeg, zastupano po Vedranu Linke i Arhikon d.o.o iz Zagreba, zastupano po Darku Stresecu, potpisan je Ugovor o pružanju usluga izrade idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta obnove i prenamjene samostana u interpretacijski–multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma.

Nekadašnji franjevački samostan će u jednom dijelu biti muzej u kojem će biti izložena arheološka i druga povijesna građa o Starom gradu. U drugom dijelu samostana bit će posebno uređeni smještajni kapaciteti namijenjeni prije svega vjernicima, ali i svima drugima koji žele osjetiti ljepotu Starog grada.
"Na temelju ugovora koji je potpisan, projektanti će u roku od šest mjeseci izraditi projekt," rekao je Grad Pag ovaj projekt ne bi mogao sam financirati i zato je dobro što je to dio projekta "Putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa" koji se najvećim dijelom financira iz fondova Europske unije. Uređenje samostana bit će povod i za postupno uređenje i svega ostalog u Starom gradu, a puno je toga što treba napraviti." izjavio je Ante Fabijanić, gradonačelnik grada Paga.
Vrijednost projekta iznosi 732.500 kn s PDV-om.
Ugovorena projektna dokumentacija financira se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.," putem projekta KK.06.1.1.01.0047 "Kulturna ruta putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije", odobrenog u okviru Prioritetne osi 6. „ Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je odobren za financiranje grupe aktivnosti A-priprema dokumentacije u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Na lokaciji Stari Grad nalazi se crkva Uznesenja Marijina s ostacima bivšeg franjevačkog samostana. Kompleks franjevačkog samostana zauzima površinu od približno 1000 m2, a sastoji se od zgrade crkve u formi trobrodne bazilike i tri samostanska krila sa središnjim klaustrom. Prema nekim podacima, crkva i samostan prvi puta se spominju 1329. godine. Franjevci provincije sv. Jeronima u Zadru napustili su samostan krajem 19. stoljeća. U sklopu integriranog razvojnog program Kulturna ruta „Putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa“ na području Grada Paga obnovit će se i urediti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro samostan u interpretacijski –multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma.
Rješenjem Ministarstva kulture RH., Uprave za zaštitu kulturne baštine, klasa: UP-I-612-08/02-01/297, ur. br. 532-10-1/8 (JB) -02-2 od 28.05.2002.g., zabilježuje se da čest. 11670 i 11671 (677/2. zgr), obje k.o.Pag, imaju svojstvo kulturnog dobra.

0
0
0
s2smodern