Bazeni Pake solane

Danas, 2.2. obilježava se Svjetski dan močvarnih staništa. U močvarna staništa ubrajamo sve stalne ili povremene vode stajačice i tekućice, poplavne šume i travnjake te obalu mora. Močvarna staništa su od velike važnosti radi svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti, predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode. Ona su genske banke biološke raznolikosti, staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije. Zbog stalne prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost.


Močvarna staništa su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa. Od 1900 godine izgubljeno je 64 % močvarnih područja u svijetu.
Otok Pag je vrlo poseban otok, na prvi pogled sami kamenjar, ali na njemu se kriju 2 ornitološka rezervata Veliko i Malo Blato te Kolansko Blato. Veliko Blato najveće od tri slatkovodna jezera koja postoje na otoku Pagu i predstavlja veliku otvorenu vodenu površinu dok Malo blato ljeti presuši zbog zagušenosti naslagama močvarne flore i upravo tu se nalazi jedno od najvažnijih gnjezdišta ugrožene eje livadarke u Hrvatskoj.
Vlažna i močvarna staništa su neizmjerno bogatstvo raznovrsnih životnih oblika, pravi "švedski stol" za brojne ptice selice koje na svom putovanju ovdje zastanu zbog hrane i odmora. U proljeće dok su okolne livade poplavljene, na njima se odmaraju i hrane razne čaplje, blistavi ibis, a naročito ćurlini za koje je ovo posebno važno područje. U tršćaku jezera gnijezde veliki trstenjak i trstenjak cvrkutić, svilorepa, čapljica voljak, kokošica, mali gnjurac, mlakuša, razne vrste ševa i mnoge druge. Ugroženi morski kulik, gnjezdarica paških solana ovdje je redoviti gost, a male čigre koje se gnijezde u blizini redovito dolijeću loviti ribice.

Veliko-Blato
Kvasilo-Vlaii
Bazeni-Pake-solane
Kolansko-Blato

0
0
0
s2smodern