Osnovano je novo trgovačko društvo RADIO PAG d.o.o. koje je u 100% vlasništvu Grada Paga . Radio Pag će biti otočni radio, orijentiran da zadovolji slušateljstvo s područja otoka Paga, a koji administrativno pripadaju u četiri jedinice lokalne samouprave gradove Pag i Novalja, te općine Kolan i Povljana.
U ožujku 2017. Agenciji za elektroničke medije poslana je ponuda za dobivanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području otoka Paga a 26. travnja 2017. donesena je odluka o dobivanju koncesije za trgovačko društvo RADIO PAG d.o.o. , s vremenom trajanja koncesije od 9 godina. Tijekom listopada Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provela je tehnički pregled utvrđivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje otoka Paga (L-PG).
Tehničkim pregledom je utvrđeno da Radio Pag d.o.o. zadovoljava minimalne uvjete i o obavljenom tehničkom pregledu HAKOM će izvijestiti Vijeće za elektroničke medije radi potpisivanja ugovora o koncesiji.
0
0
0
s2smodern