Na temelju članka 6. stavka 7. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15), članka 3. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga“ broj 04/14 i 2/16), Gradonačelnik Grada Paga dana 24. svibnja 2016.godine, donosi ODLUKU o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga.

0
0
0
s2smodern