Na temelju raspisanog NATJEČAJA za podnošenje prijava radi dodjele stipendija učenicima i studentima, a sukladno članku 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 12/08 i „Službeni glasnik Grada Paga broj 2/10) Gradonačelnik Grada Paga dana 13. siječnja 2016.godine, utvrđuje RANG LISTU STUDENATA .

0
0
0
s2smodern