- Put Starog grada (na početku kod raskrižja)

- Trajektno pristanište (kod zelenog otoka)

Na navedenim lokacijama postavljena su dva kontejnera, jedan za krupni otpad, drugi za novogodišnje drveće.
Mole se korisnici da novogodišnje drveće odlažu u namjenski (označeni ) kontejner.
U spremnike za prikupljanje krupnog otpada zabranjeno je odlagati otpad iz vrtova, građevinski materijal (šutu) i miješani komunalni otpad.
Molimo Vas da otpad ne ostavljate na javnim površinama izvan rasporeda odvoza.

IZVOR:Cistoca Pag

0
0
0
s2smodern