Temeljem članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12), te Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (kl.: 350-01/14-10/6, ur. broj: 2198/24-04/01-15-5, od 17.11.2015.g.), u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja grada Paga, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga objavljuje PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja grada Paga - POGLEDAJ DOKUMENTACIJU >>>

 

0
0
0
s2smodern