Završena su inžinjersko geološka istraživanja na području akvatorija predviđenog za izgradnju novih priveza komunalnih, ribarskih, izletničkih i turističkih brodova u gradu Pagu kojeg su izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta u Rijeci.


U sklopu istraživačkih radova izvršen je pregled morskog dna i obalnog zida pomoću aparata za autonomno ronjenje čemu je prethodio pregled postojeće dokumentacije o geološkim i geotehničkim istraživanjima na širem području planiranog zahvata te je temeljem toga izrađen izvještaj koji uključuje prognozni inžinjersko geološki profil i program potrebnih geotehničkih istraživanja. Prezentacija rezulata geoloških istraživanja paškog akvatorija bit će prezentirana u paškoj gradskoj upravi.

 

0
0
0
s2smodern