Vodospremu Vrčići organizirano su obišli gradonačelnik Paga Željko Maržić uz nazočnost predstavnika nadležnih državnih institucija. Obilazak čelnih ljudi Hrvatskih voda za cilj je imao kontroliranje do sada obavljenih radova i ulaganja državnih sredstava u ovaj značajan infrastrukturni projekt.
Obilasku su, uz generalnog direktora Hrvatskih voda mr.sc.dipl.ing.građ Ivicu Plišića, bili nazočni: dipl.ing.građ Ivan Kolovrat, voditelj sektora korištenja, dipl.ing.građ. Mirko Duhović direktor HV VGO Split -Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu, dipl.ing.građ Irina Putica, voditeljica službe korištenja voda VGO Split, dipl.ing.građ Ivan Paić, voditelj službe Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Zrmanja-Zadarsko primorje" u Zadru te dipl.ing. Darko Rukavina, direktor Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.

 

Riječ je o radovima na vodospremi Vrčići, vrlo značajnom infrastrukturnom objektu – investiciji vrijednoj cca 5.484,284,31 kn (bez PDV-a) od čega Hrvatske vode financiraju 90% investicije, a ostatak od 10% Komunalno društvo Pag.
U obilasku su bili nazočni čelnici svih otočnih lokalnih samouprava – Ante Dabo, gradonačelnik Novalje, načelnik Kolana Josip Zubović i Povljane Ivica Pogorilić te direktori svih otočnih komunalnih poduzeća obzirom da je riječ o infrastrukturnom objektu koji je važan za cijeli otok Paga
Ugovor s Hrvatskim vodama potpisan je polovicom svibnja ove godine, a radovi su započeli 1.lipnja. Investicija prati usvojeni dinamički plan kojeg se izvođači pridržavaju.
U ovoj fazi radova postavljaju se cijevi, ugrađuju potrebne pumpe i buštine se povezuju na vodospremu.
Riječ je o šest bušotina – zdenaca koji su iskopani na dubinama 170 – 180 metara, a u njih se uranjaju pumpe na dubinu od cca 130 – 140 metara kojima se voda crpi u vodospremu Vrčići te se dalje distribuira. Svaka bušotina – zdenac projektirana je na protok od 8 do 10 litara vode u sekundi, a povezivanjem na vodospremu dobit će se dotok od 50 litara vode u jednoj sekundi.
Vodosprema Vrčići ima kapacitet od tisuću kubika. Planira se da bi završetak kompletnog objekta bio do početka slijedeće turističke sezone čime će se dugoročno osigurati dovoljne količine vode za cijeli južni dio otoka.
U Komunalnom društvu očekuju da će se odlična suradnja s Hrvatskim vodama nastaviti i dalje te da će se nakon ovog projekta krenuti u slijedeću fazu – izgradnju desalinizatora.

 - CRPILIŠTE VRČIĆI OTOK PAG - PREGLEDNA SITUACIJA

- CRPILIŠTE VRČIĆI OTOK PAG - PREGLEDNA SITUACIJA ZDENACA

0
0
0
s2smodern