Ministarstvo regionalnoga razvoja/Uprava za regionalni razvoj/Sektor za otoke objavio NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2015. GODINI kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

 

Pozivaju se zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskih otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da pošalju svoje projektne prijave.

Opći cilj Natječaja:
Financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Prihvatljive aktivnosti Natječaja:
• unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj otočnoj zajednici
• kultura i umjetnost
• obrazovanje i znanost
• sport

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 300.000,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 10.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 30.000,00 kuna.

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Natječaj je otvoren do 7. svibnja 2015. te je dostupan na Internet stranicama Ministarstva: www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=8546

0
0
0
s2smodern