Zadarska županija uputila je:

 

P O Z I V

 

 

za predlaganje programa javnih potreba amaterskih udruga u kulturi (KUDovi i klape) Zadarske županije za 2015. godinu

 

U javne potrebe amaterskih udruga u kulturi Zadarske županije za 2015. godinu uvrstit će se programi po prijedlogu Župana djelomično ili u cijelosti, iz slijedećih područja djelovanja:

A) Kulturno umjetnička društva
1. Organizacija večeri/smotre folklora u mjestu (prema sjedištu organizatora)
2. Gostovanje na večerima/smotrama u Zadarskoj županiji
3. Gostovanje izvan Zadarske županije na područje Republike Hrvatske
4. Međunarodno gostovanje
5. Obnova tradicijske nošnje
6. Nabava glazbene opreme
7. Kazališni amaterizam

B) Klape
1.Troškovi izdavanja nosača zvuka
2.Troškovi stručnog vodstva klape

II.


Prijave projekata i programa amaterskih udruga u kulturi, podnose amaterske udruge u kulturi za pojedino područje djelovanja iz točke I. ovog Poziva čiji se programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

III.


Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na prijavnici koja se može preuzeti na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr ).
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Božidara Petranovića 8, Zadar, najkasnije do 30. rujna 2014. godine.

Uz prijavnicu priložiti:
- Financijsko izvješće za 2013. godinu i prvih šest mjeseci 2014. godine izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj: 10/08 i 7/09)
- Obrazac Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija)
- Presliku Rješenja o upisu promjena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge. Udruge koje su već dostavile Rješenje u 2013. godini, te tijekom 2014. godini nemaju obvezu dostaviti spomenuto Rješenje osim ako:
- je došlo do promjene Osobe ovlaštene za zastupanje udruge
- Rješenje više nije na snazi


Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2015. godinu.

0
0
0
s2smodern