Na temelju prijavljenog projekta Ministarstvo kulture odobrilo je 150.000,00 kn u Programu zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za sanaciju utvrde Fortica, najvrjednijeg fortifikacijskog sklopa na otoku Pagu pored ostataka utvrđenoga Grada.
Program sanacije će se raditi u osam faza budući kompletni troškovi sanacije iznose oko 900.000,00 kn sa PDV-om.
Ministarstvo kulture već dvije godine odobrava sredstva za sanaciju ovog vrijednog objekta, pa je
tako u sklopu provođenja Programa kulturnog razvitka u 2013.g. Ministarstvo kulture sklopilo s Gradom Pagom Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva s odobrenim iznosom od 100.000,00 kuna za građevinsku sanaciju ovog kulturnog dobra.


Također, Ministarstvo kulture je kroz Program javnih potreba u kulturi u 2012.g. financiralo i izradu projektne dokumentacije vrijedne 61.300,00 kn.
Na kulturnom dobru izvršeni su građevinski radovi - pripremni i zemljani radovi, zidarski i tesarski radovi, prema Arhitektonskom projektu sanacije izrađenom u Uredu ovlaštenog arhitekta Denisa Korena, dipl.ing.arh., iz Zadra
Planiranom rekonstrukcijom investitor namjerava, poštujući smjernice koje je dao Konzervatorski odjel u Zadru, izvršiti konstruktivnu sanaciju i rekonstrukciju ostataka postojeće tvrđave te ju tako zaštititi od danjeg propadanja. Predviđenim zahvatom namjerava se izvršiti i detaljnije arheološko istraživanje mikrolokaliteta koje će možda dati i odgovore na neka pitanja oko samog izgleda tvrđave.
Metoda obnove proizlazi iz činjenice da je tvrđava u vrlo lošem stanju i nedostaju mnogi izvorni elementi koji bi ukazali na originalno stanje. Eventualne izmjene ovog projekta mogu se dogoditi nakon iskopavanja i provedenih arheoloških istraživanja u slučaju da ona daju neke relevantne podatke vezane uz tvrđavu i njen izgled.
Sanacijom će se dobro očistiti postojeće zidove od trave i korova, kao i od fuga koje se slabo drže. Nedostajući dijelovi zida dozidati će se upotrebljavajući originalan kamen koji postoji na lokalitetu unutar i oko tvrđave. To se odnosi na djelomično urušena vanjska lica pojedinih zidova razne rupe i oštećenja. Pojedini kameni komadi ili grupe kamenja od pješčenjaka, koji su pod utjecajem atmosferilija gotovo nestali, izvaditi će se i zamijeniti novim. Otvori, puškarnice i vrata rekonstruirati će se u onom obimu koji je nedvojben prema sadašnjem stanju i analogiji promatrajući tvrđave tog vremena i te tipologije. Pri rekonstrukciji koristiti će se postojećim kamenom, a na otvorima koji su bili izvedeni opekom potrebno je to ponoviti.
Dozidavanje postojećih zidova u visinu odvijat će se samo djelomično, a prethodno se svi vrhovi zidova moraju očistiti od nevezanog kamena i morta.
Svi zidarski radovi raditi će se pažljivo od kamena koji je pronađen oko tvrđave ili lokalnog kamena što sličnijeg postojećem.
Nakon izvedbe svih planiranih radova okoliš tvrđave mora se dovesti u prvobitno stanje posebno pristupni put.
Sanacija bi trebala spriječiti daljnje propadanje utvrde i obogatiti turističku ponudu otoka Paga.

 

0
0
0
s2smodern