Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkog mjesta
NA PODRUČJU GRADA PAGA

Na području Grada PAGA određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj 1.
PAG
PAG - PROSTORIJE DOMA KULTURE, GOLIJA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAG: DUBROVAČKA UL., GOLIJA, GOSPIĆKA ULICA, JADRULIĆEVA ULICA, KOLUDRAŠKA UL., KRIŽEVAČKA UL., OD SKRIVANATA, PUT BENEŠTRE, PUT PODMEJAK, PUT RUPE, PUT VELI BRIG, ŠETALIŠTE FRANE BUDAKA, ŠETALIŠTE GRADA ZANEA, ŠIBENSKA UL., TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV, TRG SV. JURJA, UHLINAC, UL. ALOJZIJA STEPINCA, UL. DONATA FABIJANIĆA, UL. JURJA BENZIJE, UL. JURJA DALMATINCA, UL. KAMERLENGO, UL. KRALJA ZVONIMIRA, UL. NIKOLE PORTADE, UL. PAVLA R.VITEZOVIĆA, UL. SVETE MARIJE, ULICA A. B. ŠIMIĆA, ULICA A. STARČEVIĆA, ULICA DON JOSE FELICINOVIĆA, VANGRADA, VARAŽDINSKA UL., VELA ULICA, VELEBITSKA UL., VUKOVARSKA UL., ZRINSKO FRANKOPAN. UL.

2. Biračko mjesto broj 2.
PAG
PAG - PROSTORIJE GRADSKE VIJEĆNICE, BRANIMIROVA OBALA 1

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAG: BRANIMIROVA OBALA, DOMINIKANSKI TRG, KATINE, KNEŽEVA UL., LOKUNJA, PROSIKA, RIJEČKA UL., SPLITSKA UL., STROSSMAYEROVA UL., SV. MARKO, ŠETALIŠTE ANDRIJE HEBRANGA, UL. A. G. MATOŠA, UL. ANTE ŠUGARA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. BARTULA KAŠIĆA, UL. HANIBALA LUCIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA, UL. IVANA MIRKOVIĆA, UL. IVANA MRŠIĆA, UL. IVANA ZAJCA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LJUDEVITA GAJA, UL. MARINA DRŽIĆA, UL. MARKA LAURA RUIĆA, UL. MARKA MARULIĆA, UL. MILE BUDAKA, UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. NIKOLE VALENTIĆA, UL. PETRA HEKTOROVIĆA, UL. PETRA ZORANIĆA, UL. RUĐERA BOŠKOVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VJENCESLAVA NOVAKA, UL. VLAHE BUKOVCA, ULICA LEOPOLDA DORKIĆA, ULICA S. S. KRANJČEVIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG, VELA GUSTERNA, ZAGREBAČKA UL.

3. Biračko mjesto broj 3.
PAG
PAG - PROSTORIJE KNEŽEVOG DVORA, TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BOŠANA: BOŠANA, KOŠLJUN: KOŠLJUN, PAG: FRANJEVAČKI TRG, GUNDULIĆEV PUT, KARLOBAŠKA UL., LJUBAČKA UL., NINSKA UL., NOVIGRADSKA UL., PODMIR, PRIMORSKA UL., PUT DIVICNJAKA, PUT MIROŽIĆA, PUT MURVICE, PUT NOVALJE, PUT STAROGA GRADA, PUT SVETOG KARINA, RAPSKA ULICA, SENJSKA UL., UL. BELOTE DOBRONIĆA, UL. BENEDIKTA MIŠOLIĆA, UL. BRAĆE ANDRIJIĆA, UL. EUGENA KVATERNIKA, UL. JURE CRLJENKA, UL. MATICE HRVATSKE, UL. NIKOLE TESLE, UL. PAŠKIH REKTORA, UL. PETRA GRUBONIĆA, UL. PETRA RUMORE, UL. ŠIME DEŠPALJA, UL. VIDA MATASOVIĆA, UL. ŽRTAVA FAŠIZMA, UL.ANTONIJA DANIJELIJA, ULICA BANA J. JELAČIĆA, ULICA GUGLIAMINA POLZINETIA, ULICA KRALJ STJEPANA DRŽISLAVA, USKOČKA UL., ZADARSKA UL.

4. Biračko mjesto broj 4.
GORICA
GORICA -PROSTORIJE DOMA, GORICA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GORICA: GORICA

5. Biračko mjesto broj 5.
DINJIŠKA
MJESNI ODBOR DINJIŠKA, DINJIŠKA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DINJIŠKA: DINJIŠKA, MAGAŠI, MORAVČIĆI, SELINA, ZADARSKA, MIŠKOVIĆI: PUT MLINARICE, PUT MULA, ŽDRIJAČKA UL., STARA VAS: BUNARIĆ, KUKOVIĆI, STARA VAS, ŠIŠINI, VELIKA ČISTA, VRČIĆI: VRČIĆI

6. Biračko mjesto broj 6.
VLAŠIĆI
MJESNI ODBOR VLAŠIĆI, VLAŠIĆI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

SMOKVICA: SMOKVICA, VLAŠIĆI: PUT LUZARJA, PUT MAGAZINA, PUT MRTA, PUT PEĆINE, PUT PODMEĐA, PUT STANDARCA, PUT VAROŠA, TRG KULINA, UL. PEŠĆINE, UL. SV. JEROLIMA, VLAŠIĆI

7. Biračko mjesto broj 7.
ŠIMUNI
TD ŠIMUNI, ŠIMUNI

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŠIMUNI: ŠIMUNI

 


 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkog mjesta
NA PODRUČJU OPĆINE KOLAN

Na području Općine KOLAN određuje se biračko mjesto

1. Biračko mjesto broj 1.
KOLAN
OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠ NOVALJA, PODRUČNI RAZREDNI ODJEL KOLAN, FIGURICA 5

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KOLAN: BRIŽAK, FIGURICA, KOLAN, KOMUN, KOZLAR, OŠTARIĆEVI DVORI, PARUNKA, RUDINA, STANIĆ, ŠUGAROVI DVORI, ŠUPRAHINI DVORI, TRG KRALJA TOMISLAVA, ULICA BARTULA KAŠIĆA, VANĐELJE, ZUBOVIĆEVI DVORI, KOLANJSKI GAJAC: II ULICA U GAJCU, KOLANJSKI GAJAC, MANDRE: GIRENICA, I VERTIKALA, KONOBINE, MANDRE, MAUNSKA ULICA, PRIMORSKA ULICA, PUT MALE MANDRE, RIBARSKA ULICA, RIJEČKA ULICA, ŠIROKA ULICA, UL. KRALJA KREŠIMIRA IV, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. LUNGO MARE, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA, ULICA HRVATSKOG VITEZA ZVONKA ZUBOVIĆA, VELEBITSKA ULICA

 


 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkog mjesta
NA PODRUČJU OPĆINE POVLJANA

Na području Općine POVLJANA određuje se biračko mjesto

1. Biračko mjesto broj 1.
POVLJANA
DOM KULTURE POVLJANA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

POVLJANA: J.J. STRSSMAYERA, PAŠKA ULICA, POVLJANA, PRIMORSKA ULICA, PUT HRŠĆICE, PUT STAROG STANA, PUT SVETOG NIKOLE, PUT VRULJE, RIJEČKA ULICA, SPLITSKA ULICA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, TRG SVETOG JURJA, UL. ANDRIJE HEBRANGA, UL. ANTE STARČEVIĆA, UL. AUGUSTA ŠENOE, UL. I. G. KOVAČIĆA, UL. IVANA MAŽURANIĆA, UL. KNEZA DOMAGOJA, UL. KRALJA P. SVAČIĆA, UL. KRALJA TOMISLAVA, UL. KRALJA ZVONIMIRA, UL. MIROSLAVA KRLEŽE, UL. S.S.KRANJČEVIĆA, UL. STJEPANA RADIĆA, UL. TINA UJEVIĆA, UL. VLADIMIRA NAZORA, ULICA ALOJZA STEPINCA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA BARTOLA KAŠIĆA, ULICA DUBROVNIKA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MATIJE GUPCA, VIRSKA UL., ZADARSKA ULICA, ZAGREBAČKA UL.

 


 

0
0
0
s2smodern