Na temelju članka 53 st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09 i 3/13)

saziva se

8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 15. travnja 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I  R E D

 

1. Prijedlog ODLUKE o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga,
2. Prijedlog ODLUKE o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Paga.
3. Prijedlog ODLUKE o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća Mjesnih odbora
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Vjekoslav Šljivo ,v.r.

0
0
0
s2smodern