U P I S
U PROGRAM PREDŠKOLE
u Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag
od 27. do 31. 1. 2014. g.

- za upis djeteta je potrebno priložiti prijavu za upise, presliku rodnog lista djeteta i presliku osobne iskaznice oba roditelja
-obrazac za prijavu upisa može se preuzeti u Vrtiću
- obavijest vezana za početak provedbe programa bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića
- program predškole se provodi od veljače do svibnja
- program je namijenjen za djecu predškolske dobi, koja nisu uključena u redovni program vrtića, u godini prije polaska u osnovnu školu
- prije početka programa predškole roditelji/skrbnici su obvezni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika,pedijatra o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
- roditelji/skrbnici djeteta su obvezni potpisati ugovor o korištenju programa predškole s Dječjim vrtićem Paški mališani.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom
se mogu dostaviti u vrtić
svakim radnim danom od 9,30 do 14,30 sati,
ili na adresu vrtića ;
Dječji vrtić Paški mališani,Pag
Velebitska 6, 23250 Pag

0
0
0
s2smodern