Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/21-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-2012 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 15. ožujka 2021. godine raspisuje

 

Dokumenti:

            Godišnji plan za 2021. godinu - pogledaj

 • Pravilnik o financiranju programa i projekta javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga - pogledaj
 • Tekst natječaja - pogledaj
 • Upute za prijavitelje - pogledaj
 • Obrazac B1 Opći podatci o prijavitelju, - pogledaj
 • Obrazac B2 Opis programa ili projekta, - pogledaj
 • Obrazac B3 Proračun programa ili projekta, - pogledaj
 • Obrazac B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, - pogledaj
 • Obrazac B5 Izjava o nekažnjavanju - pogledaj
 • Obrazaca 6. Ugovor - pogledaj
 • Obrazac 7. Opisni izvještaj - pogledaj
 • Obrazac 8. Financijski izvještaj - pogledaj