23/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/2; URBROJ: 2198/24-04/01-20-3 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 09. rujna 2020 godine raspisuje:

Javni poziv za jednokratno financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

Dokumenti:

1. Javni poziv

2. Upute za prijavitelje

Obrazac 1. - obrazac prijave na javni poziv
Obrazac 2. - troškovnik
Obrazac 3. - izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. - izjavu o namjenskom trošenju sredstava
Obrazac 5. - za popis priloga

 

- Odluka gradonačelnika o dodjeli jednokratnih financijskih potpora - pdf dokument

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora - pdf dokument