8. Javni poziv za prijave za obavljanje poslova popisivača ili kontrolora u provedbi Popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2011.

Popisno povjerenstvo ispostava Pag

KLASA:947-01/11-01/1

URBROJ:2198/24-30-11-15

Pag, 14. veljače 2011.

 


JAVNI POZIV

 


Pozivamo sve zainteresirane osobe da u razdoblju od 15. do 17. veljače 2011. od 08 do 16 sati pristupe u popisne centre grada ili općine te se prijave za obavljanje poslova popisivača ili kontrolora u provedbi Popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2011.


Prilikom prijave potrebno je predočiti osobnu iskaznicu.


ISPOSTAVA PAG


1. Popisni centar Grada Paga, nalazi se u Gradskoj vijećnici Grada Paga, na adresi 23250 Pag, Branimirova obala 1, voditelj Popisnog centra je Mihaela Crljenko, tel: 611-031.

2. Popisni centar Općine Povljana nalazi se u zgradi Općine, na adresi 23249 Povljana, S.Radića 20, voditelj popisnog centra je Antonija Škoda, tel: 692-800.

 

3. Popisni centar Općine Kolan, nalazi se u prostorijama općinske knjižnice „Šime Šugar Ivanov“, na adresi 23251 Kolan, Bartola Kašića 10, voditelj Popisnog centra je Ivo Butković, tel: 698-023.


Kriteriji prijave za popisivača

- punoljetni poslovno sposobni hrvatski državljani

- najmanje završena srednja škola


U slučaju izjednačenosti prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca poginulih, zatočenih i nestalih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (12 mjeseci ili duže), a zatim ostale nezaposlene osobe.


Nezaposlenost se dokazuje preslikom evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezatna je nazočnost svakog dana) kandidati polažu test.

Popisivače imenuje Županijsko popisno povjerenstvo na prijedlog Povjerenstva ispostava.


Kriteriji prijave za kontrolora

- punoljetni poslovno sposobni hrvatski državljani

- najmanje završena srednja škola

- iskustvo u popisima ili velikim statističkim akcijama, radno iskustvo


Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezatna je nazočnost svakog dana) kandidati polažu test.

Kontrolore imenuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku na prijedlog Županijskog popisnog povjerenstva.

 


Predsjednik Povjerenstva ispostave Pag

Gradonačelnik

Ante Fabijanić