06/2014 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 15.04.2014

 

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

- Tekstualna verzija natječaja + prijavnica

- LOKACIJE 2014

- LOKACIJE 2014 - 1

- LOKACIJE 2014 - 2

- LOKACIJE 2014 - 3

- LOKACIJE 2014 - 4

- LOKACIJE 2014 - 5

- LOKACIJE 2014 - 6