Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

Sukladno zahtjevima Osnovne škola Jurja Dalmatinca Pag, Srednje škole Bartol Kašić Pag i Dječjeg vrtića Paški mališani, temeljem aktualne epidemiološke situaciju uzrokovane virusom COVID-19 Stožer Civilne zaštite Grada Paga na sjednici održanoj 27. studenog 2020. donio je

 

O D L U K U

Članak 1.

          Osnovnoj školi Juraj Dalmatinac u Pagu odobrava se nastavak nastave na daljinu, te provođenje nastave od kuće putem televizijskog nastavnog programa (nastava po modelu C) do 7. prosinca 2020.

           Srednjoj školi Bartol Kašić u Pagu odobrava se nastavak nastave na daljinu, te provođenje nastave od kuće putem televizijskog nastavnog programa (nastava po modelu C) do 7. prosinca 2020.

Članak 2.

           Dječjem vrtiću Paški mališani odobrava se nastavak rada u smjenama- dio djelatnika radi kod kuće (on line vrtić), a dio djelatnika u objektu za prihvat djece roditelja koji zbog zaposlenosti  i radnog odnosa nisu u mogućnosti zbrinuti djecu do 7. prosinca 2020.

Članak 3.

            Javne površine rekreativnog i sportskog sadržaja, dječja igrališta i parkovi radi smanjenja međusobnih kontakata i povećavanje socijalne distance ostaju zatvorena do 7. prosinca 2020.

 Članak 4.

           Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 30. studenog 2020.

Stožer Civilne zaštite Grada Paga

POGLEDAJ ODLUKU