Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

Sukladno upućenom zahtjevu od strane Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Srednje škole Bartol Kašić Pag i Dječjeg vrtića Paški mališani, Stožer Civilne zaštite Grada Paga na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj 15. studenog 2020. godine s početkom u 12:00 sati jednoglasno je donio ODLUKU s kojom odobrava zahtjevima gore navedenih ustanova;

  • Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, te Srednjoj školi Bartol Kašić Pag odobrava se prelazak na nastavni model C koji uključuje nastavu na daljinu u periodu od 16. do 30. studenog 2020. godine .
  • Dječji vrtić Paški mališani Pag odobrava se prelazak na rad od kuće /parcijalni rad u periodu od 16. do 30. studenog 2020. godine.
  • Također zbog smanjenja međusobnih kontakata i povećavanje socijalne distance Stožer Civilne zaštite Grada Paga nalaže ZATVARANJE svih dječjih igrališta, te javnih površina rekreativnog i sportskog sadržaja na period od 16. studenog 2020. godine do zaključno 30. studenog 2020. godine.

Detaljnije obrazloženje možete pronaći u ODLUCI u privitku. Pogledaj ODLUKU