Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Paga: gradonačelnik, ANTE FABIJANIĆ
 email [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------
Kontakt telefon:od 10,00-15,00 sati
na tel broj 385 (0)23 600 830
-----------------------------------------------------------------------------------
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE | KORONAVIRUS.HR
-----------------------------------------------------------------------------------

Večeras je u 19 sati održana sjednica Stožera civilne zaštite Grada Paga. Na sjednici je izviješteno da su na području grada Paga danas od 16 sati evidentirane dvije osobe pozitivne na koronavirus COVID-19 koje se trenutno nalaze u Općoj bolnici u Zadru. Pozitivne osobe nemaju prebivalište na području otoka Paga već su u Pag došle sa drugog područja. U samoizolaciji se nalaze 3 osobe.

 Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od ponedjeljka, 13. srpnja 2020. godine na snagu stupaju nove mjere kojih se svi građani moraju pridržavati:
- Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19.

Maske moraju koristiti:

– zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjeti dopušteni

– vozači i putnici u prijevoznim sredstvima javnog prometa

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20maske.pdf

- Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Kontrolu provođenja Odluke, kao i pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provodit će timovi sastavljeni od inspektora civilne zaštite i policijskih službenika.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka-organizacija%20okupljanja.pdf

Mole se građani da se pridržavaju mjera, uputa i odluka Stožera civilne zaštite RH koje su od ključne važnosti te su donesene s ciljem smanjenja širenja pandemije koronavirusa COVID-19. Samo odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa, a svaki pojedinac mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i svih sugrađana.