Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave radova: Izvođenje radova na sanaciji obalnog zida Prosika, evidencijski broj nabave: MV 43/22. Obavijest o nadmetanje objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/ S OF2-0019642 s pripadajućom dokumentacijom.