- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 - GRAD PAG (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 2 - ZONA ŽESTOKO (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 3 - BOŠANA (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 4 - SV. MARIJA I SV.MARKO (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 5 - ŠIMUNI (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 6 - PAŠKA REBRA (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 7 - PROBOJ (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 8 - KOŠLJUN (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 9 - MALETINAC (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 10 - SMOKVICA (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 11 - VLAŠIĆI (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 12 - MIŠKOVIĆI (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 13 - DINJIŠKA (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 14 - STARA VAS (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 15 - VRČIĆI (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 16 - GORICA (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 17 - ZONA MALI ZATON (PDF)
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA 18 - PAG, POSLOVNA ZONA (PDF)

- KARTA 25-000-01 GRANICE (PDF)
- KARTA 25-000-01 PAG - KORIŠTENJE I NAMJENA (PDF)
- KARTA 25-000-02 PAG - PROMET (PDF)
- KARTA 25-000-03 PAG - ELE. & PLIN (PDF)
- KARTA 25-000-04 PAG - VODA & ODVODNJA (PDF)
- KARTA 25-000-05 PAG - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (PDF)
- KARTA 25-000-05-A PAG - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - EKO. MREŽA (PDF)
- ODREDBE ZA PROVOĐENJE (PDF)