Pregled arhiva

Siječanj 2021

Dobrodošli na stranicu Online arhiva Grada Paga. Na ovoj stranici pronaći ćete ukupno 21 naših članaka podijeljenih na mjesece i godine.
Vijesti
1971

OŠ JURJA DALMATINCA - U paškoj osnovnoj školi ostvareni uvjeti za rad u jednoj smjeni

Početkom novog polugodišta završili su radovi na uređenju drugog kata u zgradi matične škole OŠ Jurja Dalmatinca u Pagu.„Ovim radovima dobili smo još dvije učionice te će sad svi učenici moći pohađa pročitaj..

Vijesti
2212

Rekonstrukcija Sunčanog sata na Rtu Škamica

Na inicijativu udruge Volim Vlašići i Općine Vrsi održan je sastanak vezano za rekonstrukciju Sunčanog sata na Rtu Škamica u Vlašićima. Na sastanku su sudjelovali Ante Fabijanić, gradonačelnik, Davo pročitaj..

Obavijesti
2139

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53... pročitaj..

Vijesti
1843

POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 10. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Sluţbeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje pročitaj..

Vijesti
2018

Obilazak gradilišta budućeg rotora u Pagu

Danas je u Gradu Pagu održan sastanak između predstavnika Grada Paga, Hrvatskih cesta, tvrtke COLAS i i tvrtke KNAP vezano uz početak radova na rotoru u Gradu Pagu na državnoj cesti D106 prema Staro pročitaj..

Vijesti
2479

Zahvalnica Grada Petrinje

Grad Petrinja poslao je zahvalnicu Gradu Pagu za pružanje pomoći i donacija Gradu Petrinji i potresom pogođenih područja. Gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović zahvalio je u svoje ime i u pročitaj..

Vijesti
2545

Uređenje dječjeg igrališta u Dinjiški

Trenutno su u tijeku radovi uređenja dječjeg igrališta u Dinjiški u organizaciji Grada Paga. Uređuju se, popravljaju i bojaju elementi za igru dok će se dotrajali zamijeniti novim kako bi se osigura pročitaj..

Vijesti
1995

Obilazak investicijskih projekata i građevinskih radova na području Grada Paga

Ante Fabijanić, gradonačelnik i Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika Grada Paga obišli su danas investicijske projekte i građevinske radove koji se odvijaju na području Grada Paga. Posjetili su pročitaj..

Vijesti
2164

JAVNI POZIV

Na temelju članka 58. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN broj 59/18) o pročitaj..

Vijesti
1595

Isporučene donacije Grada Paga stradalima u potresu

U subotu, 16. siječnja 2021. godine Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga i Mateo Grubišić iz Gradskog društva Crvenog križa Pag posjetili su Grad Petrinju te isporučili donacije koje su građani pročitaj..

Vijesti
1586

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi, Knežev dvor u Pagu, 18.1.2021.

U ponedjeljak, 18. siječnja 2021. godine u vremenu od 8.30 do 11.30 sati, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pag, održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Kneževom dvoru. Potrebn pročitaj..

Vijesti
2314

Uređenje okoliša i oznake 15. meridijana

U organizaciji Grada Paga završeno je uređenje ceste i okoliša kod oznake 15. meridijana u Pagu. Uređen je prilaz, obnovljena mramorna oznaka i kameni zid. U sljedećoj fazi uređenja postaviti će pročitaj..

Vijesti
1578

Obavijest o zaštiti vodomjera KD Pag doo

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materij pročitaj..

Vijesti
1651

Isporučena komunalna oprema za gospodarenje otpadom

Na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, Grad Pag je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nab pročitaj..

Obavijesti
1883

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 12.01.2021 tekst natječaja ... pročitaj..

Natječaji
1572

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

02/21 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 12.01.2021 tekst natječaja pročitaj..

Obavijesti
1756

Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine

Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine - pogledaj LOKACIJA SOLANA - pogledaj LOKACIJA STARA RIVA - pogledaj LOKACIJA ... pročitaj..

Natječaji
1665

Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine

01/21 - Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine - pogledaj LOKACIJA SOLANA - pogledaj LOKACIJA STARA RIVA - pogledaj L pročitaj..

Vijesti
1937

Epidemiološka situacija u Gradu Pagu, 11.01.2021.

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju vezanu uz pandemiju COVID-a 19, na području Grada Paga dvije su novooboljele osobe od koronavirusa dok ih se pet nalazi u samoizolaciji. "Na području pročitaj..

Vijesti
1731

Otpremljena dva šlepera s humanitarnom pomoći iz Paga i Povljane

Danas su iz Grada Paga i Općine Povljana krenula dva šlepera sa prikupljenom pomoći za stanovnike pogođene s potresom u Sisačkoj-moslovačkoj županiji. Na ukrcaju pomoći i donacija u kamione u gra pročitaj..

Vijesti
2644

Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga i Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika obišli dežurne službe i čestitali Novu godinu

Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga i Davor Fabijanić, zamjenik gradonačelnika obišli su dežurne službe u novogodišnjoj noći. Tom prigodom čestitali su Novu godinu i uručili poklone djelatnicim pročitaj..

Rezultati 1 - 21 od 21