Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/09, 9/10, 3/13, 2/16, 11/17, 3718 i 5/19) Gradonačelnik Grada Paga dana 22. travnja 2020. donosi

 


Godišnji plan
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2020. godinu

0
0
0
s2smodern