Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (KL:112-03/19-30/1, ur.broj: 2198/24-04/01-19-1, od 03.01.2019.), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje OGLAS za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: - referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern