Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - javna rasvjeta ceste u naselju Smokvuca, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č. 317/1, 311/6, 324, 316 i 317/2, k.o. Povljana (naselje Smokvica, grad Pag).

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE

0
0
0
s2smodern