20240202 100604

2. veljače 2024. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije - Natura Jadera u suradnji sa Solanom Pag i Osnovnom školom Jurja Dalmatinca Pag obilježila je Svjetski dan močvarnih (vlažnih) staništa u Pagu.

Tom prigodom održan je kviz i dva zanimljiva predavanja za učenike i profesore OŠ Jurja Dalmatinca. Na predavanju su sudjelovali Damir Perić, ravnatelj JU Natura Jadera, Vesna Karavanić, direktorica TZ Grada Paga, Ivana Oguić iz Solane Pag, Morana Bačić, stručna voditeljica i Kristina Krapić, stručna suradnica i edukatorica u JU Natura Jadera.

Damir Perić, ravnatelj JU Natura Jadera na početku je pozdravio sve prisutne nakon čega je Kristina Krapić upoznala učenike sa močvarnim staništima, ekosustavima te vrijednostima i važnosti očuvanja flore i faune. Na otoku Paga nalaze se dva močvarna ornitološka rezervata Veliko i Malo Blato u blizini Povljane i Kolanjsko Blato smješteno između Kolana i Gajca u Kolanskom polju. Oba staništa su vrlo vrijedna za ptice močvarice te se odlikuju se raznolikošću i bogatstvom ornitofaune tijekom cijele godine.

Drugo predavanje „Priču o soli” ispričala je Ivana Oguić iz Solane Pag koja je učenike upoznala o povijesti, proizvodnji i kvaliteti soli na otoku Pagu te kako se nekad davno odvijao transport. Solana Pag nalazi se u sklopu Ekološke mreže Natura 2000, a područje obiluje mineralima i halofitima koje zbog muljevite obale privlače brojne vrste ptica od kojih su najpoznatije morski kulik, vlastelica i utva. Na području solane stanište ima i riba obrvan (Aphanius fasciatus), lokalnog naziva solinarika koja je 1923. godine donesena iz Slovenije kada je u Pagu vladala malarija jer se hrani ličinkama komaraca, račićima i biljnom hranom.

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače u svrhu podizanja svijesti javnosti o potpisivanju Ramsarske konvencije u Iranu 1971. godine. Konvenciju o zaštiti vlažnih staništa potpisale su 172 zemlje svijeta, a među njima i Hrvatska.

Foto: JU Natura Jadera

20240202100604
20240202092102
20240202092053
20240202095252

0
0
0
s2smodern