FLAG

FLAG "Tri mora" u sklopu procesa pripreme Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Tri mora za razdoblje 2021-2027. organizira radionicu u Pagu 27. rujna 2023. u Kneževom dvoru s početkom u 16 sati.

Radionica je namijenjena svim dionicima iz javnog (JLS, javne ustanove, TZ i sl.), civilnog (udruge, fizičke osobe) i gospodarskog sektora ribarstva i akvakulture (koji se bave ulovom, preradom, uzgojem, prodajom i sl. ribe i ribljih proizvoda) kojima je u interesu održivi razvoj ribarstvenih područja - lokalnih zajednica FLAG-a Tri mora, osnaživanje održivog sektora ribarstva i akvakulture, doprinos valorizaciji kulturne, maritimne tradicije i baštine te očuvanje vodenih bio resursa.

Svrha održavanja radionice je okupljanje lokalnih dionika radi prepoznavanja specifičnih potreba područja i interesa dionika FLAG-a, analiziranje nedostataka i prednosti te prepoznavanje povoljnih mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica radi konstruktivne pripreme i izrade lokalne razvojne strategije kao značajnog dokumenta za daljnji rad i rast naša Tri mora putem kojega korisnici mogu u konačnici ostvariti svoje inovativne i održive ideje u cilju doprinosa održivom sektoru ribarstva i akvakulture te jačanju maritimne tradicije i baštine naša Tri mora.

Ribarstveno područje FLAG-a "Tri mora" obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave; Općine Vrsi, Ražanac, Poličnik, Povljana, Kolan, Posedarje, Novigrad, Starigrad i Jasenice te Gradove Pag i Obrovac.

 

Više o lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Tri mora

0
0
0
s2smodern