Prema statističkim podacima iz Turističke zajednice Grada Paga za vremenski period od siječanja do  srpnja 2011. godine bilježi se porast od 9 % u ukupnom broju dolazaka turista te porast od 7 % u broju noćenja u Gradu Pagu.

Naime, TZG Paga je u vremenskom periodu od siječnja do srpnja 2011. godine ukupno zabilježila 60 937 dolazaka, od čega su  7 788 dolaska ostvarili domaći turisti a 53 149 strani turisti. Ako pogledamo statističke podatke vezane za noćenja TZG Paga u tom periodu bilježi ukupno 423 100 noćenja, od čega su 68 351 noćenje ostvarili domaći turisti a  354 749 strani turisti.

Usporedno s istim vremenskim periodom 2010 godine u 2011. godini TZG Paga bilježi porast od 2 % u broju dolazaka domaćih turista te porast od 10 % u broju dolazaka stranih turista, dok je kod noćenja domaćih turista zabilježen pad od 5 % a u broju noćenja stranih turista se bilježi porast od 10 %.

0
0
0
s2smodern