Turistička zajednica Grada Paga objavljuje javni poziv za prijavu programa financiranja događanja u okviru svog programa rada za 2023. godinu. U Programu rada Turističke zajednice Grada Paga za 2023. godinu planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Turističku zajednicu Grada Paga koja se provode tijekom 2023. godine.

Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, zabavne, kulturne, turističke, ekološke i druge manifestacije i događanja, a sufinancirat će se događanja organizirana od strane udruga, društava, sportskih klubova, pravnih i fizičkih osoba koja se održavaju na području Grada Paga. Prednosti pri sufinanciranju imat će događanja koja doprinose obogaćivanju/unapređenju turističke ponude destinacije, specifična su za područje destinacije, imaju termin održavanja u predsezoni, odnosno posezoni i nazočnost u medijima.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i moraju obavezno sadržavati:


Javni poziv otvoren je do 19. studenog 2022. godine, a prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Paga
Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA
- NE OTVARATI -
Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja
Od špitala 2
23 250 PAG
ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava bit će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Paga.

0
0
0
s2smodern