djecji vrtic paski malisani pag

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 04. travnja do 15. travnja 2022. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upisPrijavom za upis roditelji/skrbnici su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani, Pag može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka upisa u dječji vrtić sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zahtjev za upis može se preuzeti sa Internet stranice vrtića www.vrtic-paski-malisani.hr0
0
0
s2smodern