Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnom mjestu tvrtke Pag Turizam d.o.o. u 2022. godini sklapanjem Ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:
1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije, nošnje
2. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija
3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
Zbog prepoznatljivosti destinacije Grada Paga, poželjno je, ali ne i nužno da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip, ime grada, otoka, paški motivi i sl.). Mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.

Pravo prijave:
Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, kućne radinosti, OPG-ovi)

Uvjeti prijave:
Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, prijavitelji su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik/i ili autor smatra da je prikladan.

Način prijave:
Prijavnica s potrebnim dokumentima i prilozima dostavlja se poštom na adresu tvrtke Pag Turizam d.o.o., Od špitala 2, 23250 Pag, s naznakom “Prijava za izbor suvenira za daljnju prodaju u 2022. godini” do 15. travnja 2022. godine.

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana Komisija.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:
- kvaliteta
- prepoznatljivost
- izvornost i tradicionalno naslijeđe
- stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom baštinom
- originalnost
- ekološka prihvatljivost

Slanje prijave nije garancija za sklapanje Ugovora o komisionoj prodaji te će svi prijavitelji biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj 0989810613 ili putem e-maila: [email protected]

Pogledaj tekst javnog poziva

0
0
0
s2smodern