kanta

Obavještavaju se građani Grada Paga da je Čistoća Pag d.o.o. započela dijeljenje spremnika za biootpad. Svim korisnicima usluge na području Grada Paga bit će poslani dopisi na temelju kojeg će se javiti i preuzeti opremljen spremnik za biootpad sa čipom i barkodom.


Grad Pag i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada u sklopu projekta "Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada" na temelju kojeg Čistoća Pag d.o.o., sukladno odredbama potpisanog Ugovora sa Gradom Pagom, ima obvezu korisnicima usluge isporučiti spremnike za biootpad.

0
0
0
s2smodern